Beekenkamp verpakkingen
Home » Beekenkamp verpakkingen » Overzicht

Pomidorów

Pojemnik transportowy maly, Typ 8256/1

Pojemnik transportowy maly, Typ 8256/1
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 400
Int. 364
300
264
165154
beladingpalletgewicht
150 pallet+/- 1.02 x 1.20 x 2.50m+/- 0,53

Pojemnik paletowy BE-Cube, typ 3202

Pojemnik paletowy BE-Cube, typ 3202
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 1.200 mm
Int.
1.000 mm
Standard: 1.220 mm* (*various heigts possible)Standard: 1.200 mm*
beladingpalletgewicht
9 pcs. pallet place (demounted) 1.000 x 1.200 x 1.220 mm-

Pojemnik uprawowy, Typ 7215

Pojemnik uprawowy, Typ 7215
lengtebreedtehoogte
Ext. 658-664
Int. 624
438-444
420
70/130
56/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,6

Pojemnik transportowy niski, Typ 8256/2

Pojemnik transportowy niski, Typ 8256/2
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 600
Int. 560
400
360
126115
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.02 x 1.20 x 2.50m+/- 1,3

Pojemnik paletowy BE-Cube, typ 3201

Pojemnik paletowy BE-Cube, typ 3201
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 1.200 mm
Int.
1.000 mm
Standard: 1.220 mm* (*various heigts possible)Standard: 1.200 mm*
palletgewicht
1.000 x 1.200 x 1.220 mm-

Pojemnik 60/20, Typ 7265/1

Pojemnik 60/20, Typ 7265/1
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 62
Int. 60
23.5
20
9
7,5
0
beladingpalletgewicht
414 pallet+/- 1.02 x 1.20 x 2.45m+/- 0,6

Pojemnik uprawowy, Typ 7210

Pojemnik uprawowy, Typ 7210
lengtebreedtehoogte
Ext. 667
Int. 624
445
420
70/130
56/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,6

Pojemnik uprawowy, Typ 7211

Pojemnik uprawowy, Typ 7211
lengtebreedtehoogte
Ext. 670
Int. 624
445
420
70/130
56/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,7

Pojemnik transportowy wysoki, Typ 8256/4

Pojemnik transportowy wysoki, Typ 8256/4
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 600
Int. 560
400
360
235
220
225
beladingpalletgewicht
50 pallet+/- 1.02 x 1.20 x 2.50m+/- 2,07

Pojemnik na substrat 16 Litr, Typ 7297

Pojemnik na substrat 16 Litr, Typ 7297
lengtebreedtehoogte
Ext. 480
Int. 440
248
195
175
175
beladingpalletgewicht
300 pallet x 2 (600)+/- 1.02 x 1.20 x 2.50m+/- 0,65

Pojemnik 133/20, Typ 7265/4

Pojemnik 133/20, Typ 7265/4
lengtebreedtehoogte
Ext. 138
Int. 133
24
20
9
7.5
beladingpalletgewicht
122 pallet x 2 (244)1.20 x 1.40 x 2.45m1.4

Taca uprawowa, Typ 6402

Taca uprawowa, Typ 6402
lengtebreedtehoogte
Ext. 605
Int. 600
405
400
270
120
beladingpalletgewicht
600 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.30m+/- 0,94

Taca uprawowa, Typ 6403

Taca uprawowa, Typ 6403
lengtebreedtehoogte
Ext. 670
Int. 600
405
400
270
120
beladingpalletgewicht
600 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.30m+/- 1,15