Beekenkamp verpakkingen

Custom moulding

Bij Beekenkamp Verpakkingen zijn er mogelijkheden om specifieke projecten en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Custom Moulding, om eigen ideeën te lanceren voor eigen gebruik en zo een uniek product in de markt te kunnen zetten. Hiervoor zijn vele constructies denkbaar.

 De methode van Beekenkamp Verpakkingen B.V.:

1. Ideefase
U heeft een idee voor een kunststof verpakking, teeltsysteem of ander product. Na overleg met één van onze vertegenwoordigers wordt een afspraak gemaakt, om dit verder uit te werken.

2. CADCAM teken – en berekenfase
Vanuit deze schetsen of programma van eisen (PvE) worden 3D CAD tekeningen gemaakt. Aan de hand van deze tekeningen kan het fabricage proces, type kunststof en een eerste prijsschatting worden gedaan, afhankelijk van de verwachte productie aantallen. Bij overeenkomst kan begonnen worden met de fabricage van de gereedschappen, welke nodig zijn voor het product. Ook dit gebeurt onder volledige begeleiding van Beekenkamp Verpakkingen.

3. 3D model
Binnen het bedrijf van Beekenkamp Verpakkingen kan het idee volledig 3D worden uitgewerkt. Aan de hand van deze 3D tekeningen kunnen via CADCAM stereolithografie modellen worden gemaakt. Maar in sommige gevallen ook nul-series via vacuümvormen. Dit gebeurt onder begeleiding van Beekenkamp waarbij geheimhouding wordt gewaarborgd.

4. Productiefase
Hierna wordt wederom onder begeleiding van Beekenkamp Verpakkingen de productie opgestart. Dit alles gebeurt natuurlijk in goed overleg met u als klant.

Een korte doorlooptijd en vast aanspreekpunt
Omdat alles binnen het bedrijf van Beekenkamp Verpakkingen gebeurt, zijn korte lijnen en korte ontwikkelingstijden mogelijk. Ook is vertrouwelijkheid gedurende het project gewaarborgd, omdat de mensen die bij de ontwikkeling betrokken zijn tot geheimhouding zijn verplicht.

Hierdoor kunt u met korte doorlooptijden uw unieke product in gebruik nemen en de markt verrassen met uw eigen idee.