Beekenkamp verpakkingen
Home » Beekenkamp verpakkingen » übersicht

Tomaten

Transportbehälter klein, Type 8256/1

Transportbehälter klein, Type 8256/1
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 400
Int. 364
300
264
165154
beladingpalletgewicht
150 pallet+/- 1.02 x 1.20 x 2.50m+/- 0,53

BE-Cube Palettenboxsystem mit 3 Kufen, Type 3202

BE-Cube Palettenboxsystem mit 3 Kufen, Type 3202
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 1.200 mm
Int.
1.000 mm
Standard: 1.220 mm* (*various heigts possible)Standard: 1.200 mm*
beladingpalletgewicht
9 pcs. pallet place (demounted) 1.000 x 1.200 x 1.220 mm-

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7215

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7215
lengtebreedtehoogte
Ext. 658-664
Int. 624
438-444
420
70/130
56/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,6

Transportbehälter niedrig, Type 8256/2

Transportbehälter niedrig, Type 8256/2
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 600
Int. 560
400
360
126115
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.02 x 1.20 x 2.50m+/- 1,3

BE-Cube Palettenboxsystem mit Entladeöffnung, type 3201

BE-Cube Palettenboxsystem mit Entladeöffnung, type 3201
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 1.200 mm
Int.
1.000 mm
Standard: 1.220 mm* (*various heigts possible)Standard: 1.200 mm*
palletgewicht
1.000 x 1.200 x 1.220 mm-

Substratbehälter 60/20, Type 7265/1

Substratbehälter 60/20, Type 7265/1
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 62
Int. 60
23.5
20
9
7,5
0
beladingpalletgewicht
414 pallet+/- 1.02 x 1.20 x 2.45m+/- 0,6

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7210

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7210
lengtebreedtehoogte
Ext. 667
Int. 624
445
420
70/130
56/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,6

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7211

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7211
lengtebreedtehoogte
Ext. 670
Int. 624
445
420
70/130
56/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,7

Transportbehälter hoch, Type 8256/4

Transportbehälter hoch, Type 8256/4
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 600
Int. 560
400
360
235
220
225
beladingpalletgewicht
50 pallet+/- 1.02 x 1.20 x 2.50m+/- 2,07

Substratbehälter 16 Liter, Type 7297

Substratbehälter 16 Liter, Type 7297
lengtebreedtehoogte
Ext. 480
Int. 440
248
195
175
175
beladingpalletgewicht
300 pallet x 2 (600)+/- 1.02 x 1.20 x 2.50m+/- 0,65

Substratbehälter 133/20, Type 7265/4

Substratbehälter 133/20, Type 7265/4
lengtebreedtehoogte
Ext. 138
Int. 133
24
20
9
7.5
beladingpalletgewicht
122 pallet x 2 (244)1.20 x 1.40 x 2.45m1.4

Zuchtplatte, Type 6402

Zuchtplatte, Type 6402
lengtebreedtehoogte
Ext. 605
Int. 600
405
400
270
120
beladingpalletgewicht
600 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.30m+/- 0,94

Zuchtplatte verlängerten Version, Type 6403

Zuchtplatte verlängerten Version, Type 6403
lengtebreedtehoogte
Ext. 670
Int. 600
405
400
270
120
beladingpalletgewicht
600 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.30m+/- 1,15