Beekenkamp verpakkingen
Home » Beekenkamp verpakkingen » übersicht

Gemüse Pflanzen kalt

Aufsatzrand, Type 7245

Aufsatzrand, Type 7245
lengtebreedtehoogte
Ext. 667
Int.
445
122
beladingpalletgewicht
80 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.20m+/- 1,0

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7215

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7215
lengtebreedtehoogte
Ext. 658-664
Int. 624
438-444
420
70/130
56/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,6

BE-Cube Palettenboxsystem mit Entladeöffnung, type 3201

BE-Cube Palettenboxsystem mit Entladeöffnung, type 3201
lengtebreedtehoogtestapel
Ext. 1.200 mm
Int.
1.000 mm
Standard: 1.220 mm* (*various heigts possible)Standard: 1.200 mm*
palletgewicht
1.000 x 1.200 x 1.220 mm-

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7210

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7210
lengtebreedtehoogte
Ext. 667
Int. 624
445
420
70/130
56/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,6

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7211

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7211
lengtebreedtehoogte
Ext. 670
Int. 624
445
420
70/130
56/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,7

Zuchtpflanzenbehälter hoch, Type 6791

Zuchtpflanzenbehälter hoch, Type 6791
lengtebreedtehoogte
Ext. 667
Int. 625
445
420
84/180
73/165
beladingpalletgewicht
65 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,7

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7223

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7223
lengtebreedtehoogte
Ext. 67
Int. 62.5
44.5
42
88/130
70/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,6

285- Löcher-Pikier Platten, 22cc, Type 7291

285- Löcher-Pikier Platten, 22cc, Type 7291
lengtebreedtehoogte
Ext. 600
Int.
400
46
beladingpalletgewicht
105 (x2) pallet+/- 1.02 x 1.20 x 2.50m+/- 1,4

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7274

Zuchtpflanzenbehälter, Type 7274
lengtebreedtehoogte
Ext. 670
Int. 625
445
420
84/130
73/110
beladingpalletgewicht
100 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,5

315- Löcher-Pikier Platten, 22cc, Type 7280

315- Löcher-Pikier Platten, 22cc, Type 7280
lengtebreedtehoogte
Ext. 610
Int.
445
52
beladingpallet
80 (x2) pallet+/- 1.00 x 1.20 x 2.50m

Plattenträger, Type 6408

Plattenträger, Type 6408
lengtebreedtehoogte
Ext. 670
Int. 610
445
400
190
140
beladingpalletgewicht
60 pallet+/- 1.10 x 1.33 x 2.35m+/- 1,1

Plattenträger mit Boden, Type 6821

Plattenträger mit Boden, Type 6821
lengtebreedtehoogte
Ext. 670
Int. 610
445
400
185
40
beladingpalletgewicht
70 pallet+/- 1.10 x 1.35 x 2.50m+/- 1,2